het uitzichtpunt

Hier staan we op een van de meest bijzondere plekjes van het landgoed. Van hier kunt je in verschillende richtingen kijken en steeds zie je het prachtige Twentse landschap. Daar recht voor ons, die heuvels in de verte, dat is het Springendal, een van de Natura 2000-gebieden

-Wat is dat, Natura 2000?

-Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Als je wat meer naar links kijkt, tussen de rietvelden en het bos, dan zie je het Ottershagengebied. Dat is een fantastisch weidevogelgebied, uniek voor Overijssel. Wat je door de begroeiing niet kunt zien is de Vetpot hier vlakbij en daarachter, ongeveer twee kilometer van het Huis, het natuurgebied de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld, samen ook al Natura 2000-gebied. Noordoost Twente is bovendien een van de twintig Nationale Landschappen die door de Nederlandse regering in 2005 zijn aangewezen.

Links en rechts kijk je door de de Breenklaan. Die bomenlaan, die dubbele rij enorme bomen, is een halve kilometer lang en hij loopt helemaal over het terrein van het landgoed. Alleen waar hij voor het Huis langs loopt staan geen bomen.

-Waarom is dat, waarom is daar alleen gras?

-Nou, je wilt toch zeker het Huis kunnen zien? Op oude ansichtkaarten van zo ongeveer 1960 zie je nog een heleboel bomen voor het Huis staan. Je kon er bijna niks meer van zien. Maar die bomen waren niet geplant, die waren zomaar daar gegroeid en niet op tijd weggehaald. Toen wij hier in 1991 kwamen stonden er grote bomen gewoon op het voorplein. Als het hard waaide knalden de takken tegen de dakpannen. En het muurtje om de gracht kwam helemaal omhoog door de wortels.

-Hebben jullie die bomen omgehakt?

-Ja, die moesten natuurlijk wel weg anders was het met het mooie Huis niet goed afgelopen.

Als je van hier naar het noorden gaat kom je steeds verder in die punt van Twente. Dat kan je op een kaart mooi zien, een punt die in Duitsland steekt, daar ligt het Huis ook in. Wij zien de zon dus opkomen én ondergaan in Duitsland! Die punt, dat is een heel mooi, stil gebied, met af en toe een boerderij in het glooiende land. Je kan er prachtig wandelen en fietsen. Aan de Jonkershoesweg, In de buurt van het Huis staat een fietsknooppuntenbord. Een van de fietsroutes hier langs is de Twentse Ervenroute Noordoost, bedoeld om de ‘pareltjes in het oude agrarische cultuurlandschap rondom de buitenhuizen’ onder de aandacht te brengen. Informatie over die fietsroute staat wel ergens op internet. En dan die natuur! Een stukje verder naar het noorden staat de duizendjarige eik.

-Duizend jaar? Is die echt duizend jaar?

-Nee, dat zal wel niet, dat maken de mensen er maar van. Maar hij is wel heel oud. Het Huis te Breckelenkamp ligt midden tussen al die prachtige gebieden in. Als je een praatje maakt met toeristen dan merk je hoe verbaasd ze zijn: ‘dit wisten we niet’ hoor je dan, ‘het lijkt wel een ander land’.